نشانی :
خیابان سمیه – تقاطع موسوی – ساختمان سعید واحد 32
شماره های تلفن و نمابر :
02188847094
02188847093
شماره همراه : 09123078146

مدیرعامل و بنیان گذار: مهندس مهرداد ممتازیان

Mehrdad Momtazian

Owner & Managing Director at BRT

 دارای مدرک بین المللی فیاتا

FIATA International Cert.

mehrdadmomtazian@

E-Mail :

info@brt-co.com ایمیل عمومی

mehrdadmomtazian@brt-co.com مدیریت

operation@brt-co.com واحد عملیات

sales@brt-co.com واحد فروش

documentroyanazemi@brt-co.com واحد اداری

 


ارسال پیام :