نشانی :
خیابان سمیه – تقاطع موسوی – ساختمان سعید واحد 32
شماره های تلفن و نمابر :
02188847094
02188847093
شماره همراه : 09123078146

مدیرعامل : مهرداد ممتازیان

E-Mail :

mehrdadmomtazian@brt-co.com مدیریت

operation@brt-co.com واحد عملیات

sales@brt-co.com واحد فروش

documentroyanazemi@brt-co.com واحد اداری


ارسال پیام :